OFERTA ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ:

 1. Opracowanie planu remontów budynku, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowych. Wszelkie plany remontowe będą ustalane na podstawie kosztorysów inwestorskich, których  opracowanie zlecamy (odrębną umową)  Inspektorom Nadzoru, jak również na podstawie informacji uzyskiwanych od fachowców z różnych branż. Remonty będą realizowane zgodnie z planem przyjętym przez inwestora.
 2. Prowadzenie odrębnej książki obiektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 3. Prowadzenie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji technicznej.
 4. Negocjowanie i zawieranie w imieniu właściciela umów dotyczących okresowych kontroli technicznych budynku oraz zainstalowanych w nim urządzeń.
 5. Organizowanie konkursów ofert oraz przetargów w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert dotyczących wykonywania robót remontowych i modernizacyjnych oraz innych usług związanych z utrzymaniem nieruchomości.
 6. Egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi na wszelkie roboty remontowe i modernizacje przeprowadzane w nieruchomości oraz na urządzenia zainstalowane.
 7. Reprezentowanie w bieżących sprawach nieruchomości np. pomiędzy dostawcami mediów do nieruchomości i innymi kontrahentami w określonym i ustalonym z Państwem zakresie.
 8. Zapewnienie obsługi prawnej w zakresie realizowanych obowiązków.
 9. Obecność Zarządcy na nieruchomości ilekroć jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków zawartych w umowie o administrowanie.

Firma „Librus” nieruchomości dla Państwa budynku wyznaczy osobę, która będzie opiekunem Państwa budynku.

Nasze Atuty:

Firmę LIbrus - Nieruchomości prowadzą licencjonowani Zarządcy nieruchomości Pani Elżbieta Jaskóła, Magdalena Skupień-Imiołczyk posiadające obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W firmie pracują osoby o wysokich kwalifikacjach posiadających również państwową licencję Zarządcy.

Dodatkowo jako osoby podnoszące stale kwalifikacje zawodowe, posiadamy licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Posiadamy własny dział księgowości oraz dysponujemy nowoczesnym systemem komputerowym do prowadzenia księgowości oraz rozliczeń mediów.

Współpracujemy z:

 1. Kancelarią prawniczą w zakresie obsługi prawnej.
 2. Inspektorami Nadzoru Budowlanego w zakresie:
  • dokonywania okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie
   z wymogami prawa budowlanego,
  • tworzenia kosztorysów robót remontowych i modernizacyjnych,
  • nadzoru nad przeprowadzanymi robotami remontowymi i modernizacyjnymi,
  • wydawania opinii dotyczących stanu technicznego nieruchomości oraz instalacji w części wspólnej.
 3. Specjalistami w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów technicznych:
  • instalacji kominowo-wentylacyjnej.
  • instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • instalacji centralnego ogrzewania,
  • instalacji gazowej,
  • instalacji elektrycznej,
 4. Specjalistami w dziedzinie prawa  Zamówień Publicznych.
 5. Firmą alpinistyczną – w zakresie odśnieżania dachów i napraw elewacji.

Mając nadzieję na owocną przyszłą współpracę pozostajemy z wyrazami szacunku.

Magdalena Skupień-Imiołczyk

Elżbieta Jaskóła

Kontakt

Librus – Nieruchomości s.c.


Adres: Grażyńskiego 59A/1,
40-126 Katowice
śląskie
Telefon: 32-353-57-53, 605-420-660,
605-410-650, 605-740-720
Email: biuro@nieruchomosci-librus.pl

Mapa Dojazdu

Telefony Alarmowe

Dyżur Awaryjny
 

wodno-kanalizacyjny: 501-316-524,
elektryczny: 501-817-860

Copyright © 2023, Librus – Nieruchomości s.c.